lực lượng vũ trang

    Tin tức mới nhất về lực lượng vũ trang được cập nhật liên tục 24/7 tại Sức khỏe , báo Sức Khỏe Cộng Đồng

Tin tức mới nhất về lực lượng vũ trang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 361/QĐ-TTg.