mưa toàn miền Bắc

    Tin tức mới nhất về mưa toàn miền Bắc được cập nhật liên tục 24/7 tại Sức khỏe , báo Sức Khỏe Cộng Đồng

Tin tức mới nhất về mưa toàn miền Bắc

Cơn bão số 2 ảnh hưởng khắp Đông Bắc Bộ, sẽ có mưa to đến rất to sau đó lan ra toàn miền Bắc...