viên chức

    Tin tức mới nhất về viên chức được cập nhật liên tục 24/7 tại Sức khỏe , báo Sức Khỏe Cộng Đồng

Tin tức mới nhất về viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính...

Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015, bệnh viện Kiến An đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái...