15:00 09/12/2015

Điều chỉnh tăng lương hưu cho giáo viên mầm non

Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với GV mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 sẽ được điều chỉnh theo một Nghị định mới của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về vấn đề trên. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

giao-vien-mam-non
Chính phủ sẽ điều chỉnh mức lương hưu cho giáo viên mầm non công tác trước năm 1995.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó đã quyết định: "Thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/01/2016.

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội.

Từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015."

 

Đ.T

Tags:

Bài cùng chuyên mục